444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mayıs Meclis Toplantı Gündemi
08.05.2009
Konyaaltı Belediyesi

08.05.2009 Mayıs Meclis Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.
 
2)      Belediyemizin 2008 yılı kesin hesap cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince görüşülmesine yönelik, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.05.2009 gün ve 592 sayılı yazısı.
 
3)      5747 sayılı kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize katılan Doyran Belediyesinin 2008 yılı kesin hesap cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince görüşülmesine yönelik, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.05.2009 gün ve 593 sayılı yazısı.
 
4)      5747 sayılı kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize katılan Beldibi Belediyesinin 2008 yılı kesin hesap cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince görüşülmesine yönelik, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.05.2009 gün ve 594 sayılı yazısı.
 
5)      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca, Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.05.2009 gün ve 595 sayılı yazısı.