Evlendirme Hizmetleri
Hizmet Rehberi > Evlendirme Hizmetleri

T.C

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

EVLENDİRME MEMURLUĞU

EVLENDİRME İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
_______________________

 1. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı'nın aslı (Evli yazan nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi gerekmektedir)
 2. 5'er adet Vesikalık Fotoğraf Evlendirme Yönetmeliğine uygun ve son altı ay içinde çekilmiş olmasına dikkat edilecektir. Fotokopi resimler kabul edilmeyecektir. Biometrik fotoğraflar kabul edilmemektedir.
 3. Akdeniz Anemisi (Talesemi) kan testi.(Aile Hekimliği veya Özel sağlık kurum ve kuruluşlarından yaptırılabilir.)
 4. SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ(SMA) TESTİ ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün 29.12.2021 tarihli talimatı gereğince erkek eş adayının Aile Hekiminden bilgi alması gerekmektedir.
 5. Evlenme işlemlerine mahsus Sağlık Raporu, "Aile Hekimliği veya Özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınabilir."
 6. Soyadını kullanmak isteyen kadınların müracaat anında belirtmeleri ve dilekçe vermeleri gerekmektedir.
 7. Müracaata, evlenecek çiftlerin birlikte gelmeleri gerekmektedir.
 8. Nikah günlerimiz "Salı ve Perşembe" günleri, 14.00-16.00 saatleri arasındadır.
 9. CUMA günleri müracaat alınmamaktadır.

 

Evlenme İle İlgili Ek Bilgiler:

 1. Müracaatın alındığı gün evlenme gerçekleştirilmez.
 2. Belediyemiz evlenme salonu dışında ve mesai saatleri haricinde yapılacak evlenme özel istek olup, evlenmenin mahiyetine engel olmayacak ve tarafların iradelerini serbestçe açıklayabilecekleri yerlerde yapılması esastır.
 3. Nikahın herhangi bir nedenle İPTALİ veya ERTELENMESİ durumunda, çiftlerden birinin nikah tarihinden 2 gün önce Evlendirme Memurluğumuza dilekçe ile müracaat etmesi zorunludur.

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
_______________________

 1. DOĞUM BELGESİ: Ülkesi Avrupa Birliğine bağlı olanlar "Uluslararası çok dilli", diğer ülkeler için "Apostilli" olması, kişinin adı, soyadı,anne-baba adı doğum yeri, doğum tarihi açıkça yazılı olduğu, Türkiye'deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli hali.
 2. EVLENME EHLİYET BELGESİ: Ülkesi Avrupa Birliğine bağlı olanlar "Uluslararası çok dilli", diğer ülkeler için "Apostilli" olması, kişinin evlenmesine engel bir hali olmadığını, bekâr/boşanmış ya da dul olduğunu belirtir, Türkiye'deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli belge.
 3. PASAPORT: Türkiye'deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli hali.
 4. Yukarıdaki 2. 3. 4. 5. 6. maddeler aynen geçerlidir.

**** Boşanma veya eşinin ölümünden sonra yeniden evlenmek isteyen yabancı kadının, boşanma veya eş ölüm belgesinin Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli sureti gerekmektedir.

**** Ülkelerinden alınan çok dilli veya Apostilli olmayan evraklar, Ankara'daki Konsolosluklarına onaylattırdıktan sonra, Dışişleri Bakanlığı'ndan onaylatılacaktır.

**** Evraklarını Türkiye’deki Konsolosluklarından temin edecek olanlar, Konsolosluk Ankara’da ise Dışişleri Bakanlığı’na, diğer illerde ise o İlin Valiliği’ne tasdik ettirdikten sonra, Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli halini getireceklerdir.

**** Kendi ülkesinde yaptırılan tercümeler o ülkedeki Türk Konsolosluğunca tasdik edilmemiş ise kabul edilmemektedir.

EVLİLİK İLE İLGİLİ HUKUKİ BİLGİLER

 1. Erkek ve kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek ve kadının evlenmesine izin verebilir. On sekiz yaşının içinde bulunan kadın ve erkeğin de anne-baba rızası alınır.
 2. Boşanma veya eşinin ölümünden sonra yeniden evlenmek isteyen kadının, boşanmasından veya eşinin ölümünden sonra 300 gün geçmesi gerekir. Bu süre geçmeden evlenme isteniyorsa, mahkemeden bu (300 gün) sürenin kaldırılmasına yönelik "İddet Müddeti" kaldırılması kararı" alınmalıdır.
 3. 65 yaş ve üstü olanlardan; Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanelerinden evlenmelerine engel bir durumlarının olmadığını gösterir "Sağlık Kurulu Raporu" istenilmektedir.
 4. Evlenme izin belgesi almak isteyenler, evlenmek için hazırlanması gereken belgelerin tamamını hazırlayıp şahsen müracaat edeceklerdir.
 5. Belgelerin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Adres   : Kuşkavağı Mahallesi Belediye Cad. No:77 Konyaaltı/ANTALYA

Telefon: 0 242 245 55 00 Dahili: 6301 – 6306 – 6313– 6316– 6318– 6319 Web  : www.konyaalti.bel.tr     

Evlilik İşlemleri İçin Gerekli Evrak Listesi

Sağlık Raporu