444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane

Vatandaş Memnuniyet Anketi

İkamet ettiğiniz mahalle
1. Cinsiyetiniz
2. Yaşınız
3. Hangisi işiniz ile ilgili şu anki eğitim durumunuzu en iyi şekilde tanımlıyor?
4. Hangisi işle ilgili şu anki durumunuzu en iyi şekilde tanımlıyor?
5. Konyaaltı Bölgesinde ne kadar zamandır ikamet ediyorsunuz ?
6. Konyaaltı Belediyesine herhangi hangi amaçla başvurdunuz?
7. Belediyemizin Hangi Birimlerinden Hizmet Aldınız ?

Özel Kalem Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Park Bahçeler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Basın Yayın Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü/Evlendirme Memurluğu

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

8. Başvuru ve/veya talebinize karşı sunulan hizmetten memnun kaldınız mı?
9. Başvuru ve/veya talebinize karşı sunulan hizmettin adil ve eşitlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirildiğini düşünüyor musunuz ?
10. Hizmet alırken ilgili personelin aşağıda belirtilen özelliklerinden memnun kaldınız mı ?

 

Memnun
Kaldım

Kısmen

Memnun
Kalmadım

Personel ilgisi ve davranışları

Personelin başvuru ve/veya talebiniz ile ilgili açıklayıcı bilgi vermesi

Personelin kılık/kıyafeti

İşi doğru yapması

İşi zamanında yapması

11. Konyaaltı Belediyesi’ne ilgili şikâyet ve taleplerinizi hangi yollarla bildiriyorsunuz ? Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.

Yüz yüze görüşme

E-Posta

Belediye web sitesi

Sosyal medya (Facebook,Twitter,
Instagram vb.)

Whatsapp ihbar hattı

Diğer

Telefon

12. Konyaaltı Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden nasıl haberdar oluyorsunuz? Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.

Yazılı medya

Görsel medya

Belediye web sitesi

Sosyal Medya (Facebook,Twitter,
Instagram vb.)

Belediye yayınları (Gazete, broşür)

Belediye etkinlikleri

Ortak çalışmaları

Diğer

13. Aşağıdaki hizmet alanlarında Konyaaltı Belediyesi’ni ne ölçüde başarılı buluyorsunuz ?

 

Başarılı

Kısmen
Başarılı

Başarısız

İmar, ruhsat ve yapı denetimi

Yol, kaldırım ve asfalt

Zabıta hizmetleri

Çevre temizliği

Geri dönüşüm uygulamaları

Park, bahçe ve yeşil alanlar

Halkla ilişkiler

Sağlık hizmetleri

Kültür ve sanat

Sokak hayvanları ve barınak hizmetleri

Engellilere yönelik hizmetler

Gençlik ve spor hizmetleri

Kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik hizmetler

Gıda ve giyim bankası hizmetleri

E-Belediyecilik

Afet yönetimi

Sorularınız için 0242 245 55 55 numaralı telefon ile bize ulaşabilirsiniz.Yukarıdaki karakterleri giriniz