444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Kasım Meclis Toplantı Gündemi
06.11.2009
Konyaaltı Belediyesi

06.11.2009 Kasım Meclis Toplantı Gündemi

1-      Açılış ve yoklama.
 
2-      Belediyemiz Meclisi’nin 2009 yılı Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 
3-      Belediyemize ait Kuşkavağı Mahallesi 555. ve 556. Sokak kesişimindeki park alanının yapımı karşılığında, parka isim verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.11.2009 tarih ve 417 sayılı yazısı.
 
4-      18İ-IIa ve IIb imar planı paftalarında bulunan 5589 ada 01 nolu parsel için hazırlanan, imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar İşleri Müdürlüğü’nün 03.11.2009 tarih ve 3552 sayılı yazısı.
 
5-      18İ-IVd nolu imar plan paftasında bulunan 949 parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.11.2009 tarih ve 3553 sayılı yazısı.
 
6-      19J-Id nolu imar planı paftasında bulunan 20062 adanın doğusunda hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.11.2009 tarih ve 3554 sayılı yazısı.
 
7-      19J-Id nolu imar planı paftasında; Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2007/670 Esas, 2007/1316 nolu kararında yer alan iptal gerekçeleri çerçevesinde hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.11.2009 tarih ve 3555 sayılı yazısı.
 
8-      Geyikbayırı 07 ada 03 ve 04 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.11.2009 tarih ve 3556 sayılı yazısı.
 
9-      Ataması yapılamayan personellere yönelik düzenlenen tenkis-tahsis cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.11.2009 tarih ve 393 sayılı yazsısı.