444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

 

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Eylül Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

           

Hazirun: Meclis I. Başkan V. Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Buşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER, Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Elif İSTEK, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ.

 

Meclis Üyesi; Şafak OTUZALTI, Onur DURUK, Buket DAĞLI, Gaye DOĞANOĞLU ve Önder ÖNEN’in toplantıya katılmadığı görüldü. Mazeret bildiren Meclis Üyesi Gaye DOĞANOĞLU’nun mazeretli sayılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

Belediye Meclisimizin 06/09/2018 tarihli Eylül ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

  1. Belediye Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

  1. KARAR NO: 59= Verilen önerge ile gündemin 7. maddesinin gündemden çekilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 60= İlçemiz Hurma Mahallesi 7471 ada 06 ve 07 parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 61= Hurma Mahallesi 5.000 m² yüzölçümlü 7471 ada 07 parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemiz adına kayıtlı 3.156 m² hissenin okul yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz tahsis edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 62= Kışla Mahallesi 1282 ada 12 parsel 4 nolu bağımsız bölüme karşılık mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Muratpaşa İlçesi Sedir Mahallesi 1386 ada 25 parsel 13 nolu bağımsız bölümün 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası uyarınca Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması ve devir işlemlerinde Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 63= İlçemiz Zümrüt Mahallesi tapulaması içerisinde yer alan Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii'nde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 64= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği yapılarak kamu tesis alanı vasfının kaldırılması, konut veya ticari alana çevrilmesi, söz konusu yerin kamulaştırılma işleminin gerçekleştirilmesi, arsanın rayiç piyasa değerinin ödenmesi, eşdeğer olan bir taşınmazla (takas) trampası, taşınmazların uzlaşma başvuru tarihindeki bedelinin objektif olarak belirlenerek uzlaşma tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi, müvekkillerin hissesi bulunduğu, planda kamu alanında kalan taşınmazın müvekkillerin hissesi oranında kamulaştırılması veya mülkiyetimizde bulunan eşdeğer taşınmazlarla takas edilmesi, takas veya kamulaştırma teklifi kabul edilmediği takdirde imar planının değiştirilerek uzlaşma talebinde bulunan müvekkilin tasarruf edebileceği hale getirilmesi, müvekkillere ait hisseler yerine müvekkillere başka bir yer verilmesi veya müvekkillerin hisselerinin piyasa rayiç değerinin ödenmesi, diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması vs.) uygulanması, imar planlarıyla tasarrufu kısıtlanan ve 5 yıllık imar programlarına alınmamaları nedeniyle söz konusu taşınmazın kamulaştırılması için gerekli işlemlerin yapılması, kamulaştırma yapılmayacak ise kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi, sosyal donatı alanına bölgede ihtiyacın olmaması gibi bir durumun var olması halinde imar planı değişikliği yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı (konut veya ticari) imar hakkının verilmesi veya müvekkillerin maliki bulunduğu taşınmazın konum, yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer olan müstakil veya hisseli bir taşınmaz ile trampa edilmesi, yasal düzenlemeler doğrultusunda tespit edilecek rayiç piyasa değerinin ve günümüze kadar hesaplanacak ecrimisil bedelinin faizi ile birlikte ödenmesi veya hukuki ve fiili el atması olmayan aynı değerde başka bir parselin trampası, idari mevzuatlar ve idari yargılama usulü kanunu çerçevesinde şekil ve usul kurallarına riayet edilerek taşınmazın terk edilmesi yâda imar planında değişiklik yapılarak kamuya ayrılan alandan çıkarılması yâda takas işlemi uygulanarak aynı değerde başka bir taşınmaz ile değiştirilmesi bunun mümkün olmaması halinde ise taşınmazın kurumumuzca kamulaştırılmasının gerçekleştirilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.