444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2015 Yılı Temmuz Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Belediye Meclisimizin 01/07/2015 tarihli Temmuz ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Belediye Meclisinin 2015 yılı Haziran ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 99= Verilen önergenin gündemin 14. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- KARAR NO: 100= Verilen önergenin gündemin 15. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- KARAR NO: 101= Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği meclisinde görev yapmak üzere; asil üye olarak Meclis Üyeleri Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Fatma DURMUŞ, Ayhan Adnan ABAY, Ömer ÖZGÜR, Hacet KAVAK ve Şafak OTUZALTI; yedek üyeliklere de Meclis Üyeleri Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR ve Sıtkı SOYDAL seçildiler.

5- KARAR NO: 102= Tasarrufu Belediyemize ait Siteler Mahallesi Uncuali Parkı içerisinde bulunan büfenin olduğu alanın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun olarak projelendirilerek, 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6- KARAR NO: 103= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmaza eşdeğer bir Belediye taşınmazıyla takas edilmesi veya imar planı değişikliği yapılması konularında Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- KARAR NO: 104= Hurma Mahallesi 9936 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- KARAR NO: 105= Doyran Mahallesi 20515 ada 17 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- KARAR NO: 106= (154+380) KV Serbest Bölge Trafo Merkezine ulaşım sağlayan mevcut yolun imar planına aktarılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- KARAR NO: 107= Arapsuyu Mahallesi 5337 ada 08 ve 09 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11- KARAR NO: 108= Hurma Mahallesi 4213 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- KARAR NO: 109= Hisarçandır Mahallesi sınırlarında bulunan mevzii imar planı plan notlarında revizyon yapılması talebinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- KARAR NO: 110= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılarak mülkiyet (tasarruf) haklarının kısıtlanmasının ortadan kaldırılması, plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılarak konut alanına çevrilmesini, Belediye mülkiyetindeki eş değer bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi veya taşınmazın rayiç bedelinin ödenerek kamulaştırılması konularında, Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

14- KARAR NO: 111= Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Güreşçileri İsmail BALABAN, Turan BALABAN ile Antrenör Hasan AYDIN’a 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca, ödül verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

15- KARAR NO: 112= Belediyemiz sınırlarında bulunan mahalle muhtarlıklarımızın elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderlerinin karşılanmasına yönelik elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerin Belediyemizce yapılabilmesi için, muhtarlık binalarının “Belediye İletişim Merkezi”ne dönüştürülmesi, söz konusu aboneliklerin Belediyemizce yapılması ve muhtarlık binalarının genel giderlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi uyarınca, Belediyemiz bütçesinden karşılanması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

16- KARAR NO: 113= 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen güreşlerde göstermiş oldukları başarılar sebebiyle Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Güreşçileri İsmail BALABAN’a 20.000,00.-TL(YirmibinTürkLirası), Turan BALABAN 15.000,00.-TL(OnbeşbinTürkLirası), Antrenör Hasan AYDIN’a 10.000,00.-TL(OnbinTürkLirası) ödül verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.