444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2014 Yılı Aralık Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 05/12/2014 tarihli Aralık ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 172=Verilen önergenin gündemin 19. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 173=Verilen önergenin gündemin 20. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 174= Belediyemizin hissesi bulunduğu ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Elektrik Enerjisi San. ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artışına hissemiz oranında katılınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 175=6360 sayılı Kanun gereğince Belediyemize devredilmiş olan Akdamlar, Çağlarca ve Hacısekiler Mahallelerinde bulunan Akdamlar C tipi Mesire Yeri, Çağlarca C tipi Mesire Yeri ve Hacısekiler C tipi Mesire Yeri ile Doyran Andızlı Tepe mevkiinde bulunan 6,59 hektarlık C tipi Piknik ve Mesire alanı içerisinde bulunan kiracılardan alınacak tahsis ücretleri, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 176=3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince; İlçemiz Doyran, Hacısekililer, Hisarçandır, Aydınlık ve Kuruçay Mahallelerinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere seçilen ancak yemin törenine katılmayan üyelerin yerine aşağıda açık kimlikleri belirtilen kişilerin seçilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 177= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; imar planında değişiklik yapılması, takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelin tazmini hususların da Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 178= Arapsuyu Mahallesi 203 m² yüzölçümlü 4275 ada 16 parseldeki Tondemir İnş.Nak.Taah.Tur. Mad.Tar.Oto.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı 95/203 hissenin 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/e maddesine göre Belediyemiz adına 1,00.-TL(birtürklirası) bedel ile Belediyemizce satın alınması ve satın alma işlemlerinde Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 179= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılması, takas (trampa) ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelin tazmini hususların da Belediyemizle uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 180= Sarısu, Hurma ve Liman Mahallelerinde yağmur suyunun tahliyesi amacıyla hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 181= Hurma 12116 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

12-  KARAR NO: 182= Yarbaşçandır 1144 ve 2767 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 183= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 20254 ada 04, 8884 ada 02 ve 6852 ada 07 parsellerin spor alanından çıkarılmasını talep eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün taleplerinin karşılanmasının ilgili mevzuata göre de mümkün olmaması nedeni taleplerin reddedilmesine; parsel maliklerinin talebi halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesi kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 184= Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E:2014/342, K:2014/1166 sayılı karar ile iptal edilen Arapsuyu Mahallesi 20189-3750 ada ve çevresi için yapılan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 185= Zümrüt Mahallesi sınırlarında bulunan Karaman Çayı-Çandır Çayı arasında kalan Karaağaç Mevki için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

16-  KARAR NO: 186= Belediyemiz sınırlarında bulunan özel mülkiyete konu sosyal ve teknik altyapı alanlarının “Mekansal Alanlar Plan Yapım Yönetmeliği”ne göre yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

17-  KARAR NO: 187= Arapsuyu Mahallesi 12319 ada 02 ve 03 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

18-  KARAR NO: 188= Hurma Mahallesi 6878 ada 03 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

19-  KARAR NO: 189= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Arapsuyu 20061 ada 01 ve 20071 ada 01 ile belediye semt spor tesis alanı olarak planlı Arapsuyu 20252 ada 04, 20077 ada 01 ve 20018 ada 03 parsellerin spor alanından çıkarılmasını talep eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

20-  KARAR NO: 190= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince; Belediyemizde münhal bulunan, 8500 unvan kodlu 7. derece 3 adet Mühendis kadrosunun aynı unvan kodu ile 1. derece Mühendis kadrosu olarak değiştirilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO: 191= Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında “belediye sosyal tesis alanı” olan 1033 m² yüzölçümlü Arapsuyu Mahallesi 3285 parselde Belediyemizce oluşturulan avan projeye uygun olarak yapılacak kültür tesisinin tüm yapım masraflarının Osman AYIK tarafından karşılanması şartı ile söz konusu kültür tesisine “Konyaaltı Belediyesi Ahmet Ayık Kültür Merkezi” isminin verilmesine ilişkin 05/11/2010 tarih ve 108 nolu meclis kararının; Osman AYIK’ın ekonomik sorunlarından dolayı kültür tesisini tamamlamayacağını beyan etmesi sebebiyle iptal edilmesi ve sözleşmenin feshedilmesi; oy birl