444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

                                                                 

                                                 Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2014 Yılı Ocak Ayı

                                                             Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 05/02/2014 tarihli Şubat ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2014 yılı Ocak ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 10= Belediyemizce servis dışı bırakılan ve ihtiyaç duyulmayan araçlarından; 07 EAA 16 plakalı, 1990 model Fargo marka çöp toplama aracının Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 4. maddesi uyarınca, İlimiz Akseki Belediyesine bedelsiz devredilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

3-      KARAR NO: 11=6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; Belediyemiz ile ortak kapalı pazar yeri işletmeciliği için anonim şirket kurulması veya pazar yeri ihtiyacı olmaması halinde imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut alanına çevrilmesi ya da takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelinin tazmini hususlarında Belediyemizle uzlaşma talepleri, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, vatandaşlarımızın taleplerinin teknik, hukuki ve mali yönü olması nedeniyle Belediyemizin ilgili müdürlüklerinden görüş alınması için; konunun Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

4-      KARAR NO: 12= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut alanına çevrilmesi ya da takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelinin tazmini hususların da Belediyemizle uzlaşma talepleri İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, taleplerin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

5-      KARAR NO: 13=6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut alanına çevrilmesi ya da takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelinin tazmini hususlarında Belediyemizle uzlaşma talepleri İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

6-      KARAR NO: 14=6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut alanına çevrilmesi ya da takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelinin tazmini hususlarında Belediyemizle uzlaşma talepleri İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, Belediyemizle uzlaşma talepleri, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, vatandaşlarımızın taleplerinin teknik, hukuki ve mali yönü olması nedeniyle Belediyemizin ilgili müdürlüklerinden görüş alınması için; konunun Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

7-      KARAR NO: 15= Gürsu Mahallesi 20184 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyonundan gediği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

8-      KARAR NO: 16= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve kamusal kullanıma ayrılan 8441 ada 02, 4252 ada 01, 8859 ada 02, 9178 ada 02, 8894 ada 01, 4029 ada 01 ve 9948 ada 10 parsellerin imar planında değişiklik yapılmak suretiyle parsellerin kamusal alan dışına çıkarılmasını talep eden Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün talebinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edildi.

 

9-      KARAR NO: 17= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve kamusal kullanıma ayrılan Hurma 8884 ada 02, Hurma 8855 ada 01 parsel, Hurma 9948 ada 10, 8441 ada 02, 9178 ada 02, Duraliler 4252 ada 01 ve Akkuyu 4149 ada 06 parsellerin Belediyemizce kısa, orta ve uzun vadede kullanıp kullanılmayacağının değerlendirilmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 18= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Akkuyu 4149 ada 06 ve Hurma 9928 ada 02 parsellerin parsellerin imar planında değişiklik yapılmak suretiyle parsellerin semt spor alanı dışına çıkarılmasını talep eden Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün talebinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 19= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı ve okul alanı olarak planlı 6238 ada 01 ve 6250 ada 01 parsellere yönelik Antalya 2. İdare Mahkemesince verilen E:2013/164, K:2013/1080 sayılı kararı doğrultusunda işlem yapılmasının değerlendirilmesi için, konunun İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 20= Belediye Meclisimizin 06/09/2013 tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12/11/2013 tarih ve 666 sayılı kararı ile onanan uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 10 (on) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 21= Mollayusuf Mahallesi 20191 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 22= Öğretmenevleri Mahallesi 4290 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 23= Belediye Meclisimizin 06/09/2013 tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12/11/2013 tarih ve 666 sayılı kararı ile onanan uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 10 (on) adet itiraz, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile red edilmiştir.