444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

                                                                                           T.C.
                                                                  ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
                                                                             Meclis Karar Özetleri


Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2013 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısında Aldığı Kararların Özeti

Belediye Meclisimizin 04/12/2013 tarihli Aralık ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-    Belediye Meclisinin 01/11/2013 tarihli Kasım ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2-    KARAR NO: 134= Belediye Meclisimizin11/01/2012 tarih ve 12 sayılı kararı ile tahsis edilen 1 adet 1. dereceli Veteriner Hekim kadrosunun iptal edilerek yerine 3. dereceli Veteriner Hekim kadrosu ihdas edilmesine yönelik hazırlanan II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

3-    KARAR NO: 135= Konyaaltı Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliğinin revize edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

4-    KARAR NO: 136= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut alanına çevrilmesi ya da takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelinin tazmini hususların da Belediyemizle uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, taleplerin teknik, hukuki ve mali yönü olması nedeniyle ilgili müdürlüklerden görüş alınması için Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

5-    KARAR NO: 137= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut alanına çevrilmesi ya da takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelinin tazmini hususların da Belediyemizle uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, taleplerin teknik, hukuki ve mali yönü olması nedeniyle ilgili müdürlüklerden görüş alınması için Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

6-    KARAR NO: 138= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut alanına çevrilmesi ya da takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelinin tazmini hususlarının görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-    KARAR NO: 139= Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin yürürlülükten kaldırılması sebebiyle, bölgemizdeki yapı düzeninin korunması ve uygulamada bütünlüğün sağlanması amacıyla çekme mesafelerinin tanımlanmasına yönelik hazırlanan “plan notu” düzenlenmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

8-    KARAR NO: 140= 18İ-4d imar planı paftasında bulunan Liman Mahallesi 20349 ada 01 parsel ile 20350 ada 01 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

9-    KARAR NO: 141= Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce; 8441 ada 02, 4252 ada 01, 8859 ada 02, 9178 ada 02, 8894 ada 01, 4029 ada 01 ve 9948 ada 10 parsellerde hazırlanan imar planı değişikliği tekliflerinin, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, taleplerin teknik, hukuki ve mali yönü olması nedeniyle ilgili müdürlüklerden görüş alınması için Plan ve Proje Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

10-    KARAR NO: 142= 18H-3b ve 3c imar planı paftalarında bulunan Hurma Mahallesi 9936 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

11-    KARAR NO: 143= 18H-2c imar planı paftasında bulunan Hurma Mahallesi 8784 ada 05 ve 06 nolu parseller için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 1 (bir) adet itiraz, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile ret edilmiştir.

12-    KARAR NO: 144= 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Shell&Turcas Petrol A.Ş.’ne ait boru hattının kara tarafına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği teklifi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle Plan ve Proje Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

13-    KARAR NO: 145= 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, Batı Antalya Çevre Yolu güzergahının ve bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavşakların 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesine yönelik düzenlenen imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

14-    KARAR NO: 146= 18İ-4a imar planı paftasında bulunan Hurma Mahallesi 6859 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

15-    KARAR NO: 147= 18İ-4a imar planı paftasında bulunan Hurma Mahallesi 6862 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

16-    KARAR NO: 148= 19J-1d, 19J-1a, 19İ-2b ve 19İ-2c nolu imar planı paftalarında yer alan 4165 ada için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

17-    KARAR NO: 149= Belediyemiz sınırları içerisinde onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan, 20 m altı ve üstündeki yollara cephesi olan konut parsellerinde ticaret alanların belirlenmesine için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

18-    KARAR NO: 150= 19J-4a ve 19J-4b nolu imar planı paftalarında yer alan 3792 ada 06 ve 08 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

19-    KARAR NO: 151= Siteler Mahallesi 1310 nolu Sokağın, 1304 nolu Sokağa doğru devamlılığının sağlanması için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

20-    KARAR NO: 152= Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 01 ve 02 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

21-    KARAR NO: 153= Ön bahçeli nizam yapı adalarındaki zemin kat işyerlerinin sabit nitelikte, ön ve yan bahçelere gölgelik yapılması şartlarının belirlenmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

22-    KARAR NO: 154= Revize edilen Tip İmar Yönetmeliğinin 10. maddesine istinaden çatılarda yapılaşma koşullarının belirlenmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

23-    KARAR NO: 155= Belediye Meclisimizin11/01/2012 tarih ve 12 sayılı kararı ile tahsis edilen 1 adet 1. dereceli Veteriner Hekim kadrosunun iptal edilerek yerine 3. dereceli Veteriner Hekim kadrosu ihdas edilmesine yönelik hazırlanan II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

24-    KARAR NO: 156= Konyaaltı Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliğinin revize edilmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

25-    KARAR NO: 157= Belediyemiz sınırları içerisinde onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan, 20 m altı ve üstündeki yollara cephesi olan konut parsellerinde ticaret alanların belirlenmesine için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, Plan ve Proje Müdürlüğüne gönderilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

26-    KARAR NO: 158= 19J-4a ve 19J-4b nolu imar planı paftalarında yer alan 3792 ada 06 ve 08 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

27-    KARAR NO: 159= Siteler Mahallesi 1310 nolu Sokağın, 1304 nolu Sokağa doğru devamlılığının sağlanması için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

28-    KARAR NO: 160= 19İ-2d nolu imar planı paftasında bulunan Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 01 ve 02 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

29-    KARAR NO: 161= Ön bahçeli nizam yapı adalarındaki zemin kat işyerlerinin sabit nitelikte, ön ve yan bahçelere gölgelik yapılması şartları, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

30-    KARAR NO: 162= Revize edilen Tip İmar Yönetmeliğinin 10. maddesine istinaden çatılarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.