444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİNİN 2009 YILI OCAK AYI TOPLANTISINDA ALDIĞI KARAR ÖZETLERİ

 
 
             Belediye Meclisimizin 2009 yılı Ocak ayı toplantısı; 06.01.2009 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1-      Belediye Meclisinin 05.12.2008 tarihli meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 
2- KARAR NO: 01= Denetim komisyonuna; Meclis Üyeleri Erol TAŞKOPARAN, Deniz FİLİZ ve Murat SEVİNÇ 14 oy alarak seçildiler.


 
3- KARAR NO: 02= 19İ-IIId nolu imar paftasında bulunan 6064 ada 02 nolu parsele yönelik hazırlanan imar planı değişikliği, (camii alanı, “resmi kullanım alanına” dönüştürülmüş, alan içerisine “Camii, Kur’an Kursu ve Müftülük hizmet binası yapılabilir” plan notu ilave edilmesi) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.
 
4- KARAR NO: 03= Belediyemizde münhal bulunan; 2. derecelik Mimar kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Savaş YILMAZ, 5. dereceli şehir plancısı kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Serkan ÖZDEMİR, 9. derecelik Tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Sabriye ERTEL, 5. derecelik İstatistikçi kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Cemil BÖCEK ve 7. derecelik Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Ozan Ali DAYIOĞLU’nun 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca; tam zamanlı sözleşmeli olarak, 01.01.2009 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle çalıştırılmaları ve aylık net maaş olarakta Savaş YILMAZ ve Serkan ÖZDEMİR’e 1.400,00.-(bindörtyüz)TL, Sabriye ERTEL’e 1.150,00.-(binyüzelli)TL, Cemil BÖCEK ve Ozan Ali DAYIOĞLU’na 1.300,00.-(binüçyüz)TL ücret ödenmesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
5- KARAR NO: 04= Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için; 7. dereceli Jeofizikçi kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca, 01.01.2009 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli olarak personel temin edilerek, 01.01.2009 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle çalıştırılmasına ve çalışacak personele aylık net 1.200,00.-(binikiyüz)TL ücret ödenmesi; oy birliği ile kabul edildi.