444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİNİN 2009 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISINDA ALDIĞI KARAR ÖZETLERİ
 
 

 
             Belediye Meclisimizin 2009 yılı Eylül ayı toplantısı; 07.09.2009 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
 
1- Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarihli toplantısı ile 07.07.2009 tarihli toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 
2- KARAR NO: 54= Verilen önergenin gündemin 9. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.


 
3- KARAR NO: 55= Verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.
 
4- KARAR NO: 56= Boğaçayı, Çandır Çayı ve Göksu Çayı Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’ne asil üye olarak; meclis üyelerinden Fahri ALTIN, İbrahim ÇOBAN, Mehmet Remzi SADİ, Taner ÇOHANTİMUR ve Murat DENİZDELEN; yedek üyeliklere Edip Kemal BAHADIR, Nail AVCI ve Özcan ÖZTÜRK seçildiler.
 
5- KARAR NO: 57= 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi uyarınca Murakabe Heyetinde görev yapmak üzere asil üyeliklere; Osman YILMAZ, Faruk KILDIRAN, Salih ÖĞKE, Tevfik DEMİRCİ ve Mehmet Ali KAYA, yedek üyeliklere; Mustafa ÖZBAY, Turan YILMAZ, Oktay ÇİVİ, Hüseyin KAKIZ ve Erdal TEMEL seçildiler.


 
6- KARAR NO: 58= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca hazırlanan, Müdürlüklerin görev sorumluluklarını belirten teşkilat ve çalışma yönetmelikleri; oy birliği ile kabul edildi.
 
7- KARAR NO: 59=19J-Ic ve IVb imar paftalarında bulunan 3787 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
8- KARAR NO: 60= 18H-IIb, 18İ-Ia ve 18İ-Ib nolu imar paftaları için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.


 
9- KARAR NO: 61= Aşağıkaraman Köyü 386 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
 
                                                                                                                                             …/…
 
 
 
 
 
 

 
 
10- KARAR NO: 62= Feslikan Yaylası ile ilgili verilen önergenin gündeme alındığı şekliyle kabul edilmesi, vasfı mera olan bölge arazilerinin vasıf değişikliği talebinde bulunularak mülkiyet problemlerinin çözümüne yönelik planlama çalışmaları ile diğer kurum ve kuruluşlarla yürütülecek çalışmaların İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülmesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
11- KARAR NO: 63= Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca ve Belediye Meclisimizin 05.06.2009 tarih ve 43 sayılı kararı ile ihdas edilen Plan ve Proje Müdürlüğü ve kadrosunun iptal edilerek, yerine Belediyemiz mülklerinin takibi, kamulaştırma, istimlâk vb. iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün kurulması ve kadrosunun ihdas edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.