444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2010 Yılı Ocak Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 
 
            Belediye Meclisimizin 2010 yılı Ocak ayı toplantısı; 08.01.2010 ve 13.01.2010 tarihlerinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1-      Belediye Meclisinin 04.12.2009 tarihli meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 
2- KARAR NO: 01= Meclis Üyesi Mehmet Remzi SADİ’nin sözlü önergesiyle, imar planı talebinde bulunan talep sahibinin talebinden vazgeçmesi nedeniyle, gündemin 12. maddesinin gündemden çekilmesi; oy birliği ile kabul edildi.


 
3- KARAR NO: 02= Denetim komisyonuna; Meclis Üyeleri Mehmet Remzi SADİ 22 oy, Taner ÇOHANTİMUR 22 oy ve Yaşar TABUR 20 oy alarak seçildiler.
 
4- KARAR NO: 03= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin durumlarının görüşülmesi için konunun Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
5- KARAR NO: 04= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, 04.01.2010 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının belirlenmesi için konunun Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
6- KARAR NO: 05= 5620 sayılı kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 11 işçinin, 2010 yılında geçici işçi olarak çalıştırılmaları, 5620 sayılı kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre; oy birliği ile kabul edildi.


 
7- KARAR NO: 06= Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
8- KARAR NO: 07= Belediyemizde bulunan dolu kadrolardaki kadro tıkanıklığının giderilmesi amacıyla düzenlenen üç sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinin görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
9- KARAR NO: 08= 2010 yılı yatırım programında bulunan çok amaçlı salon binası ile kültür ve sosyal hizmet binası yapımı giderlerinde kullanılmak amacı ile finansmanı İller Bankasından sağlanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca, Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.