444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2011 Yılı Mayıs Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri


 


            Belediye Meclisimizin 2011 yılı Mayıs ayı toplantısı; 06.05.2011 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-      Belediye Meclisinin Nisan ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 45= Verilen önergenin gündemin 9. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 46= Belediyemizin 2010 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 47= İlçemiz Akdeniz Üniversitesi Kampüsünün batı ve güney kısmını içeren 20İ-2d, 2c, 3b, 3c, 20J-4a, 4b, 4c, 4d, 3a ve 3d nolu imar planı paftalarında; Belediyemiz, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca hazırlanan imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 48= 18İ-2a imar planı paftasında bulunan Gürsu Mahallesi 3307 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 49= Belediyemiz sınırları içerisindeki mahalle ve köy sınırlarının belirlenmesi için hazırlanan sınır düzenlenmesi çalışması, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 50= Hurma Mahallesi 8830 ada 04 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

8- KARAR NO: 51= 4165 ada ve çevresine yönelik yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 7 (yedi) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 52= İmar planında anaokulu olarak planlanan mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu Mahallesi 3630 m² yüzölçümlü 12164 ada 5 parselin, 25 yıl süre ile anaokulu yapılmak üzere Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre bedelsiz olarak tahsis edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

10- KARAR NO: 53= Belediyemizin 2010 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.