444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

1-Belediye Meclisinin Aralık ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2- KARAR NO: 01=Denetim komisyonuna; Meclis ÜyeleriTaner CİHANTİMUR 20 oy, Şafak OTUZALTI 21 oy ve Yaşar TABUR 22 oy alarak seçildiler.

 

3- KARAR NO: 02= İlçemiz Hurma Mahallesinde 8904 ada 01 parseldeki tasfiye halinde S.S. Laçin Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı C5 Blok 3 nolu bağımsız bölüm meskenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 1,00.-TL (BirTürkLirası) bedel ile Belediyemiz adına satın alınması, satın alma işlemlerinde Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- KARAR NO: 03= “Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi”nin (KONSEM) çalışma usul ve esaslarını belirlenmesi amacıyla hazırlanan yönerge taslağı, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

5- KARAR NO: 04=5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin durumlarının değerlendirilmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- KARAR NO: 05=5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 11 işçinin, 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2013 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- KARAR NO: 06=Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2013 yılında Belediyemizde (62 adet geçici işçi) 62x12ay=744 Adam/Ay olarak geçici işçi çalıştırılması;  oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8- KARAR NO: 07= 18/11/2012 tarihinde Hakkari Yüksekova Taştepe Mevkii’nde Şehit olan Jandarma Üsteğmen Gökhan KORKUT’un isminin İlçemiz sınırları içerisindeki bir parka verilmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9- KARAR NO: 08= Bahtılı 20455 ada 04 nolu parsel için hazırlanan imar planının teknik açıdan incelenmek üzere Plan ve Proje Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10- KARAR NO: 09= 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları sırasında imar planına dahil edilmeyen ve kamu yararı istenilen İlçemiz Çakırlar bölgesinde yer alan pafta, ada ve parsel numaraları (320, 322, 324, 330, 329, 328, 1517, 1518, 1519, 1520, 327 ve 310 nolu parseller) belirtilen ve 1/25000 ölçekli haritada gösterilen alanlarda kamu yararı kararı alınması amacıyla ilgili Bakanlığa gönderilmesi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11- KARAR NO: 10= Hurma Mahallesi 18h-3b nolu imar planı paftasında yer alan 8793 ada 3 parsel için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12- KARAR NO: 11=Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 01 nolu parselde hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13- KARAR NO: 12=Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin 01.01.2013 tarihinden itibaren çalıştırılmalarına, ödenecek ücretlerinin de Plan ve Bütçe Komisyonunda belirlenen ücretlerin olması; oy birliği ile kabul edildi.