444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

1-Belediye Meclisinin Şubat ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 17= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, 15.03.2013 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 18= 2012 yılı ve daha önceki yıllarda Belediyemizce yapılan yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle “tarh edilmemiş harcamalara katılma paylarının” tahsil edilmemesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği kabul edildi.

4- KARAR NO: 19= Feslikan Yaylası 379 ve 380 numaralı parseller için hazırlanan uygulama imar planı, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 20=Uluç Mahallesi 10722 ada 06 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 21=Hurma Mahallesi 8803 ada 05 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 22= 17H-1B, 2A, 1C, 2D ve 18H-2A, 2B nolu imar planı paftalarına rastlayan askeri alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

8- KARAR NO: 23= Belediyemizde münhal bulunan bir adet 3. dereceli, iki adet 2. dereceli, bir adet 1. dereceli Mühendis kadroları ile bir adet 3. dereceli Mimar kadrosuna 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca, 15.03.2013 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve ödenecek ücretlerinin de Plan ve Bütçe Komisyonunda belirlenen ücretlerin olması; oy birliği ile kabul edildi.