444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 04/08/2022 Tarihli

Ağustos Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Belediye Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hasan AKKOYUN, Bora FİDANGÜL, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi. 2.oturuma Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Hasan AKKOYUN, Demet GÜNDÜZ, Bora FİDANGÜL, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK ve Mustafa TAŞBAŞ’ın katılmadığı görüldü.

 1. Belediyemiz Meclisinin 07/07/2022 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 98= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellere; 15.06.2022 tarihinden itibaren 2022 yılında uygulanmasına karar verilen net ücretlerine 15.08.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2022 yılında yayımladığı ücret tavanları genelgesine istinaden net ücret tavanını geçmemek üzere; net maaş tutarlarında yapılan düzenlemelerin görüşülmek üzere gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 99= Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı bulunan; Hurma Mahallesi toplam 8105 m² yüzölçümlü 9972 ada 5 parseldeki 8105 m²’lik tam hissenin, Hurma Mahallesi toplam 863 m² yüzölçümlü 8841 ada 1 parseldeki 506 m²’lik hissenin, Hurma Mahallesi toplam 2729 m² yüzölçümlü 9940 ada 12 parseldeki 1754,51 m²’lik hissenin ve Arapsuyu Mahallesi toplam 1000 m² yüzölçümlü 8959 ada 15 parseldeki 550 m²’lik hissenin Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma, kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak ve Belediyemizin asfalt, park, altyapı vb. hizmetlerinde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP grubundan Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Meclis Başkanı Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 100= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 101= 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Belediye Meclisimizin 05.05.2022 tarih ve 60 sayılı kararı ile kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslarının belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 102= Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022/6 sayılı Genelgesi uyarınca; İlçemizde plastik, kâğıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanması konusunda herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanların çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Konyaaltı Belediye Başkanlığı Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 103= 11-16 Eylül 2022 tarihleri arasında 2.’si düzenlenecek olan Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye girecek sporculara verilecek ödüller ile müsabakalarda görev alacak hakemlerin günlük ücretlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrası uyarınca Belediye Bütçemizden ödenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 104= Mülkiyeti Belediyemize ait Doyran Dağ Mahallesi 20512 ada 50 parselde bulunan binanın giriş katının, Antalya İli Merkez Doyran Beldesi Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ANTDOYDER)’ne bedelli tahsis edilip edilmeyeceği ile tahsis edilmesi halinde adı geçen dernek ve Belediyemiz arasında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanacak yasada belirtilen süreleri aşmamak üzere işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 105= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 106= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellere; 15.06.2022 tarihinden itibaren 2022 yılında uygulanmasına karar verilen net ücretlerine 15.08.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2022 yılında yayımladığı ücret tavanları genelgesine istinaden net ücret tavanını geçmemek üzere; net maaş tutarlarında yapılan düzenlemelerin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 107= 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Belediye Meclisimizin 05.05.2022 tarih ve 60 sayılı kararı ile kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslarının belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 12. KARAR NO: 108= Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022/6 sayılı Genelgesi uyarınca; İlçemizde plastik, kağıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanması konusunda herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanların çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Konyaaltı Belediye Başkanlığı Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 13. KARAR NO: 109= 11-18 Eylül 2022 tarihleri arasında 2.’si düzenlenecek olan Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye girecek sporculara verilecek ödüller ile müsabakalarda görev alacak hakemlerin günlük ücretlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrası uyarınca Belediye Bütçemizden ödenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 14. KARAR NO: 110= Mülkiyeti Belediyemize ait Doyran Dağ Mahallesi 20512 ada 50 parselde bulunan binanın giriş katının; Antalya İli Merkez Doyran Beldesi Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne (ANTDOYDER) 3 yıl süre ile ilk yıl kira bedeli olarak aylık 1.000,00-TL (BinTürklirası)+KDV, diğer yıllar kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE on iki aylık ortalamalara göre) oranında arttırılması kaydıyla bedelli olarak tahsis edilmesine, ayrıca söz konusu dernek ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan iş birliği protokolünü imzalamak üzere Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 15. KARAR NO: 111= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellere; 15.06.2022 tarihinden itibaren 2022 yılında uygulanmasına karar verilen net ücretlerine 15.08.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2022 yılında yayımladığı ücret tavanları genelgesine istinaden net ücret tavanını geçmemek üzere net maaş tutarlarında yapılan düzenlemeler; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.