444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 07/07/2022 Tarihli

Temmuz Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Ayhan Adnan ABAY, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 02/06/2022 tarihli Haziran ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 83= Ülke genelinde vatandaşlarımızın alım güçlerinde ve refah seviyelerinde düşüş meydana gelmesi, yaşam koşullarının zorlaşması nedeniyle, İlçemizde yaşayan sakinlerimizin ekonomilerine katkı sağlamak adına kreş ücretlerinde yeniden değerlendirme yapılmasının görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 84= Belediyemizce bu yıl 24 üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara verilecek ödül miktarının belirlenmesinin görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 11. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 85= 2022 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kurumumuz adına “Konyaaltı Kuluçka Merkezi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına; proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetkili verilmesi görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 12. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 86= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN ve Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 6. KARAR NO: 87= Belediyemiz ile Kahramanmaraş İli Nurhak İlçe Belediyesi arasında sosyal ve kültürel yakınlaşma, tarihi mirasa sahip çıkma, ekonomik işbirliği, sürdürülebilir kalkınma, ortak lobi faaliyetleri vb. gibi konularda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisinin kurulmasına ve Kardeş Kent Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 88= Belediyemiz ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında yapılacak “Acil Yardım Hattı” protokolü ile Belediyemiz çalışanları ve Konyaaltı İlçesinde yaşayan vatandaşların, şiddet ve istismar vakalarında ihtiyaç duydukları hukuki, psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştıracak şekilde Federasyon bünyesindeki Acil Yardım Hattının uzmanlığından faydalanılması amacıyla işbirliği protokolü düzenlemek ve protokolü imzalamak üzere ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ile Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 89= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU*

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  9410

  9410

  Y.H.S.

  Y.H.S.

  Hayvan Bakıcısı

  Hayvan Bakıcısı

  10

  10

  1

  1

  9880

  8595

  G.İ.H.

  T.H.S.

  Eğitmen

  Ekonomist

  6

  6

  1

  1


   
 9. KARAR NO: 90= Belediyemiz ile Kultur&Art Derneği arasında 08.06.2022 tarihinde imzalanan “Erasmus+Get Your Own Picture” Projesi İşbirliği Protokolü kapsamında, 30.06.2022-04.07.2022 tarihleri arasında Detmold-Almanya’da düzenlenecek eğitim kursuna katılmak üzere Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’ın yurtdışı görevlendirilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 91= Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının istişari görüşleri doğrultusunda tekrar düzenlenen Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nün Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslarının belirleyen yönetmeliğinde yapılan revizyon; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 92= İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman Mahallesi sınırları dahilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellerde Ticaret fonksiyonu kullanımına yönelik kat yüksekliğinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 93= Ülke genelinde vatandaşlarımızın alım güçlerinde ve refah seviyelerinde düşüş meydana gelmesi, yaşam koşullarının zorlaşması nedeniyle, İlçemizde yaşayan sakinlerimizin ekonomilerine katkı sağlamak adına kreş ücretlerinde yeniden değerlendirme yapılmasının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 94= Belediyemizce bu yıl 24 üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara verilecek ödül miktarının belirlenmesinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 95= Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2022 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kurumumuz adına “Konyaaltı Kuluçka Merkezi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına; proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 96= Ülke genelinde vatandaşlarımızın alım güçlerinde ve refah seviyelerinde düşüş meydana gelmesi, yaşam koşullarının zorlaşması nedeniyle, İlçemizde yaşayan sakinlerimizin ve Belediye çalışanlarımızın ekonomilerine katkı sağlamak adına kreş ücretlerinde güncelleme yapılması; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 16. KARAR NO: 97= Belediyemizce bu yıl 24 üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşlerine bireysel yahut gruplar/takımlar halinde katılacak sporcu, hakem ve cazgır, davulcu vs. gibi geleneksel görevlilerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b maddesi gereğince ve Ata Sporumuz Yağlı Güreş’in yaşatılması, desteklenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılması için Plan ve Bütçe Komisyon Raporuna ekli listede belirtildiği şekliyle ödüllendirilmeleri ayrıca dereceye giren sporcuların Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 2022 yılında yapılacak 1. Sınıf Güreşler için açıklanan ödül listesinde belirtilen tutarlar ile ödüllendirilmeleri; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.