444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2021 Yılı Ekim Ayı Toplantısının 01.10.2021

Tarihli Birinci ve 07.10.2021 Tarihli İkinci Birleşiminde Aldığı Karar Özetleri

1. Birleşim Hazirun: Belediye Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK. Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Erkan ÖZTUNÇ, Ayhan Adnan ABAY, Durali KOLPAK ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görüldü.

2. Birleşim Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ*, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ*, Mustafa ÇOLAK ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hacet KAVAK, Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görüldü.

 1. Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarihli Eylül ayı toplantısında alınan kararın özeti, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 90= Siteler Mahallesi 4248 ada 02 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 91= Siteler Mahallesi 4248 ada 03 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 92= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak kamuya ayrılan alan vasfından çıkarılması, takas işlemi uygulanarak aynı değerde başka bir taşınmaz ile değiştirilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 93= Belediye Meclisimizce kabul edilerek,  6085 sayılı Sayıştay Kanununun 27. maddesinin 4. fıkrası uyarınca istişari görüşü alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilen; İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesizler ve engelliler ile şiddet mağduru kadınların desteklenmesi için Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik hazırlanan ekli “Konyaaltı Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliği”nde, Sayıştay Başkanlığının istişari görüşleri doğrultusunda yapılan düzeltmeler ve değişiklikler; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 94= 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. ve 30. maddesi hükümleri doğrultusunda, İlçemiz sınırlarımızdaki değişiklikler sebebiyle “İçkili Yer Bölge” planının güncellenmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 1. KARAR NO: 95= Belediye Başkanlığımızın 2022 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO: 96= Belediyemizin 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 97= 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 01.01.2022 tarihi itibariyle uygulanmak üzere evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 98= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin yapılması ve rayiç bedelinin ödenmesi, müvekkillere ait hisseler yerine eşdeğer bir taşınmaz ile takas edilmesi ve imar planı değişikliği yapılması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 1. KARAR NO: 99= 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya konulacak olan 2022 yılı İlçemiz Evsel Katı Atık Tarifesi’nin 2020 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, su aboneliği bulunan abonelerden, abone başına düşen aylık net maliyet (Ay/TL) olarak; hanelerin 5,26.-TL (KDV Hariç), okulların 475,39.-TL (KDV Hariç), kamu binalarının 249,95.-TL (KDV Hariç), Akdeniz Üniversitesinin 56.073,67.-TL (KDV Hariç), restoran ve kafeteryaların 450,44.-TL (KDV Hariç), büro ve diğer ticarethanelerin 33,66.-TL (KDV Hariç), otellerin 1.222,98.-TL (KDV Hariç) olmasına, su aboneliği bulunmadığı tespit edilen ev ve diğer kurumlardan yukarıdaki ortalama değerler üzerinden bedel tahsil edilmesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın çekimser oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyesi Mustafa ÇOLAK’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 2. KARAR NO: 100= Belediye Başkanlığımızın 2021 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın çekimser oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyesi Mustafa ÇOLAK’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 101=  Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/10/2021 tarihli raporu, Belediyemizin 2022 yılı bütçe kararnamesi, gelir tarifesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2022 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve kadro cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.