444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mart Ayı Meclis Gündemi
01.03.2018
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2018 yılı Mart ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/03/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                           Muhittin BÖCEK

                           Belediye Başkanı             

1)   Açılış ve yoklama.

 

2)   Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)   İlçemiz Toros Mahallesinde bulunan park alanındaki tahliye kanallarının imar planlarına işlenmesi ve Pınarbaşı Mahallesindeki tahliye kanallarının da imar planlarında revizyonunun yapılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20/02/2018 tarih ve 334 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

4)   İlçemiz Hurma Mahallesi 9969 ada 01 nolu parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20/02/2018 tarih ve 335 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

5)   Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı “Küçük Ölçekli Altyapı” Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Kış Turizmi Altyapısını Arttırmak İçin Snowboard ve Kayak Eğitimi Cihazı ile Eğitim Verilmesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasının görüşülmesine ilişkin, Etüd Proje Müdürlüğünün 20/02/2018 tarih ve 31 sayılı yazısı.

 

6)   5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğünün 26/02/2018 tarih ve 10 sayılı yazısı.

 

7)   Belediyemizce 2018 yılı içerisinde başlanılacak olan projelerin finansmanında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca; finansmanını İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere 12.000.000,00.-(OnikimilyonTürkLirası)TL’ye kadar Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/02/2018 tarih ve 2115 sayılı yazısı.

 

8)   İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3285 parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/02/2018 tarih ve 365 sayılı yazısı.

 

9)         İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 12131 ada 06 ve 07 numaralı parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/02/2018 tarih ve 366 sayılı yazısı.