444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ekim Ayı Meclis Toplantı Gündemi
05.10.2017
Konyaaltı Belediyesi


T.C.
KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü


5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2017 yılı Ekim ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05/10/2017 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

Muhittin BÖCEK
Belediye Başkanı

 

1)         Açılış ve yoklama.

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Eylül ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

3)         Belediyemizin 2018 yılına ait performans programının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 1423 sayılı yazısı.

4)         Belediyemizin 2018 yılı bütçe taslağının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 1422 sayılı yazısı.

5)         Dolu Kadro Değişikliklerine ilişkin III sayılı cetvelin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/09/2017 gün ve 1363 sayılı yazısı.

6)         Hurma Mahallesi Değirmenözü mevkiinde orman sınırları ile Uygulama İmar Planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için hazırlanan uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/09/2017 tarih ve 2347 sayılı yazısı.

7)         Liman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sarısu Doğal Sit Alanı için hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/09/2017 tarih ve 2348 sayılı yazısı.

8)         Hurma Mahallesi 9165 ada 01 parselde hastane yapılabilmesi için hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2017 tarih ve 2350 sayılı yazısı.

9)         Antalya 4.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Esas No: 2011/20 sayılı dosyası (birleşen dosya Antalya 5.Asliye hukuk Mahkemesi’nin Esas No: 2017/31) ile görülmekte olan davanın kabulüne karar verilip verilmeyeceğinin görüşülmesini isteyen, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 02/10/2017 tarih ve 999 sayılı yazısı.