444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ekim Ayı Meclis Toplantı Gündemi
06.10.2016
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2016 yılı Ekim ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06/10/2016 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                  

 

                                                                                                               Muhittin BÖCEK

                                                                                                               Belediye Başkanı 

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2016 yılı Eylül ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30/09/2016 tarih ve 2070 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

4)        Altınkum Mahallesi 6947 ada 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 ve 10 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 03/10/2016 tarih ve 3186 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

5)        Siteler Mahallesi 1357. Sokağa “Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ” isminin verilmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/10/2016 tarih ve 2847 sayılı yazısı ve ekli İsim Verme Komisyonu raporu.

 

6)        Belediyemizin 2017 yılına ait performans programının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03/10/2016 tarih ve 1172 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

7)        Belediyemizin 2017 yılı bütçe taslağının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03/10/2016 tarih ve 1173 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

8)        Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2016/366 sayılı dosyası ile açılan Rücuen Alacak Davasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) fıkrasına göre görüşülmesini isteyen, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 30/09/2016 tarihli ve 1339 sayılı yazısı.  

 

9)        Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2016/400 sayılı dosyası ile açılan Rücuen Alacak Davasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) fıkrasına göre görüşülmesini isteyen, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 30/09/2016 tarihli ve 1340 sayılı yazısı.

 

10)    Türk sinemasının usta sanatçısı Tarık AKAN’ın, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde veya sokaklardan bir tanesine isminin verilmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/10/2016 tarihli ve 2846 sayılı yazısı.  

 

11)    Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30/09/2016 tarih ve 2069 sayılı yazısı.