444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi
05.11.2015
Konyaaltı Belediyesi

T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü


5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2015 yılı Kasım ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05/11/2015 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

Muhittin BÖCEK
Belediye Başkanı 

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2015 yılı Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/10/2015 tarih ve 1920 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

4)         Çitdibi Mahallesi Tufa Yaylası 184 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28/10/2015 tarih ve 1376 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

5)         Hurma Mahallesi 4213 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28/10/2015 tarih ve 1377 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

6)         Bahtılı Mahallesi 20444 ada 05 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28/10/2015 tarih ve 1378 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

7)         20189 ile 3750 adalar ve çevresi için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) itirazın görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28/10/2015 tarih ve 1379 sayılı yazısı.

 

8)         Karaman Çayı ile Çandır Çayı arasında Karaağaç mevkii için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 4 (dört) itirazın görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28/10/2015 tarih ve 1380 sayılı yazısı.

 

9)         Muhasara Bölgesi için yapılan uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 9 (dokuz) itirazın görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28/10/2015 tarih ve 1381 sayılı yazısı.

 

10)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/10/2015 tarih ve 1921 sayılı yazısı.