444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mayıs Meclis Toplantı Gündemi
05.05.2009
Konyaaltı Belediyesi

05.05.2009 Mayıs Meclis Toplantı Gündemi

1)     Açılış ve yoklama.
 
2)     Belediyemiz Meclisi’nin 2009 yılı Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 
3)     5747 sayılı kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize katılan Doyran ve Beldibi Belediyeleri ile Belediyemizin 2008 yılı kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.04.2009 gün ve 571 sayılı yazısı.
 
4)     6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 90. maddesine göre İl Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından 1 asil, 1 yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.04.2009 tarih ve 569 sayılı yazısı.
 
5)     4229 ada 03 nolu parsele yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.04.2009 tarih ve 552 sayılı yazısı.
 
6)     948 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.04.2009 tarih ve 553 sayılı yazısı.
 
7)     6878 ada 01 ve 02 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.04.2009 tarih ve 554 sayılı yazısı.
 
8)     3787 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.04.2009 tarih ve 555 sayılı yazısı.
 
9)     5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca, Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.04.2009 tarih ve 568 sayılı yazısı.
 
10)   Boğaçayı Sağ Sahil Sulama Birliği’ne üye olup-olunmayacağı; üye olunması halinde Birlik Meclisinde görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından 17 asil, 8 yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.04.2009 tarih ve 168 sayılı yazısı.