444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi
06.01.2016
Konyaaltı Belediyesi

T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü


5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2016 yılı Ocak ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06/01/2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

Muhittin BÖCEK
Belediye Başkanı

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2015 yılı Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         Meclis Üyesi İlhan BUĞDAYCI’nın istifasıyla boşalan Meclis II. Başkan Vekilliği için Nisan 2016’da yapılacak meclis toplantısına kadar, kalan süreyi tamamlamak üzere, meclis üyelerimiz arasından gizli oyla, seçim yapılması; yine boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak üzere, meclis üyelerimiz arasından seçim yapılması hususunun görüşülmesini isteyen Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2015 tarih ve 127 Sayılı yazısı.

 

4)         5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce Belediyemizin 2015 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/12/2015 tarih ve 128 sayılı yazısı.

 

5)         Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/12/2015 tarih ve 2367 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

6)         Belediyemiz ile Arnavutluk Saranda Belediyesi arasında “Kardeş Kent” ilişkisi kurulması hususunun görüşülmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/12/2015 tarih ve 129 sayılı yazısı.

 

7)         Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 10 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30/12/2015 tarih ve 1572 sayılı yazısı.

 

8)         Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2016 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30/12/2015 tarih ve 1574 sayılı yazısı.

 

9)         5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2015 yılında çalıştırılan, 2016 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personeller ile ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellere 2016 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30/12/2015 tarih ve 1580 sayılı yazısı.

 

10)       Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde dereceye giren Konyaaltı Belediyespor Kulübümüz Güreşçileri; İsmail BALABAN, Hasan Can GÜZELLER, Tufan GÜZEL, Burak KOCA. Turan BALABAN ve Antrenör Hasan AYDIN’ın başarıları sebebiyle, Belediyemizce ödül verilmesinin görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğü’nün 18/12/2015 tarih ve 318 sayılı yazısı.

 

11)       Arapsuyu Mahallesi 8960 ada 04 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30/12/2015 tarih ve 1647 sayılı yazısı.

 

12)       Arapsuyu Mahallesi 4161 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30/12/2015 tarih ve 1648 sayılı yazısı.

 

13)       Pınarbaşı Mahallesi 4036 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31/12/2015 tarih ve 1651 sayılı yazısı.

 

14)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/12/2015 tarih ve 2412 sayılı yazısı.