444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mart Meclisi Toplantı Gündemi
03.04.2011
Konyaaltı Belediyesi

04.03.2011 Mart Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.


2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2011 yılı Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.


3)      Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesine ilişkin, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 28.02.2011 tarih ve 44 sayılı yazısı.


4)      Norm kadro değişikliklerine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.03.2011 tarih ve 162 sayılı yazısı.


5)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, 05.03.2011 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Belediye Meclisimizce tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.03.2011 tarih ve 163 sayılı yazısı.


6)      19İ-IIIc imar planı paftasında bulunan 6955 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2011 tarih ve 853 sayılı yazısı.


7)      Belediyemize dahil edilen Beldibi ve Doyran Belediyelerinin 8 mahallesi ile 7 köye yeni sokak numaraları tahsis edilmesi; ayrıca, İlçemizdeki mükerrer cadde ve sokak isimleri ile numaraların da adres karışıklıklarına meydan vermemesi açısından, yeni isim veya numaraların verilmesi hususlarının görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2011 tarih ve 855 sayılı yazısı.


8)      20İ-IIIc imar planı paftasında bulunan 4107 ada 03 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.03.2011 tarih ve 854 sayılı yazısı.