444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Eylül Meclisi Toplantı Gündemi
09.09.2011
Konyaaltı Belediyesi

09.09.2011 Eylül Meclisi Toplantı Gündem

1)      Açılış ve yoklama.

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 01/07/2011 tarihli Temmuz ayı toplantısı ile 15/07/2011 tarihli olağanüstü toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

3)      Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet grayder ve 1 adet tek silindir alınması için 2011 yılı bütçemizdeki mevcut T cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması hususunun görüşülmesine ilişkin, Fen İşleri Müdürlüğünün 28/07/2011 gün ve 509 sayılı yazısı.

4)      Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet çift kabinli kamyonet ve 1 adet tek kabinli pikap alınması için 2011 yılı bütçemizdeki mevcut T cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması hususunun görüşülmesine ilişkin, Fen İşleri Müdürlüğünün 25/08/2011 gün ve 560 sayılı yazısı.

5)      Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesine ilişkin, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24/08/2011 tarih ve 554 sayılı yazısı.

6)      Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesine ilişkin, Park ve Bahçeler İşleri Müdürlüğü’nün 26/08/2011 tarih ve 151 sayılı yazısı.

7)      18H-IIIc imar planı paftasında ve 8904 adanın kuzeydoğusunda bulunan park alanı için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/09/2011 tarih ve 3903 sayılı yazısı.

8)      17H-IIa imar planı paftasında ve 12117 adanın kuzeyinde bulunan park alanı için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/09/2011 tarih ve 3904 sayılı yazısı.

9)      8832 ada 11 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/09/2011 tarih ve 3905 sayılı yazısı.

10)  Belediyemiz sınırları içerisindeki muhtelif bölgelerdeki cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesi ve daha önce belirlenen sokakların sokak tahsis numaralarının güncellenmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/09/2011 tarih ve 3906 sayılı yazısı.

11)  İmar planında belediye rekreasyon tesisleri olarak planlanan 20155 ada 01 parseldeki S.S. Derman Arsa Edindirme Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 3828/29970 hisseyi Belediyemizce satın alınmasının görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06/09/2011 tarih ve 838 sayılı yazısı