444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mayıs Meclisi Toplantı Gündemi
03.05.2013
Konyaaltı Belediyesi

03.05.2013 Mayıs Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2013 yılı Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      Mülkiyeti Belediyemize ait 1462 m² yüzölçümlü İlçemiz Arapsuyu (Öğretmenevleri) Mahallesi 5693 ada 1 parselde bulunan çay bahçesi içerisindeki yapının hazırlanacak olan projeye uygun olarak peyzaj düzenlemesi ile birlikte yapılması kaydıyla, belirlenecek aylık kira bedeli karşılığında 7 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2013 tarih ve 541 sayılı yazısı.

 

4)      Mülkiyeti Belediyemize ait 1033 m² yüzölçümlü İlçemiz Arapsuyu (Pınarbaşı) Mahallesi 4051 ada 1 parselde bulunan çay bahçesi içerisindeki yapının hazırlanacak olan projeye uygun olarak peyzaj düzenlemesi ile birlikte yapılması kaydıyla, belirlenecek aylık kira bedeli karşılığında 7 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesi husususun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2013 tarih ve 542 sayılı yazısı.

 

5)      3802 ada 13 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29/04/2013 tarih ve 494 sayılı yazısı.

 

6)      Arapsuyu Mahallesi 1502, 1557, 3167 ve 3260 parsellerde imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29/04/2013 tarih ve 496 sayılı yazısı.

 

7)      20143 ada 6 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29/05/2013 tarih ve 497 sayılı yazısı.