444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Nisan Ayı Meclis Gündemi
01.04.2022 14:30
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Nisan ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.04.2022 Cuma günü saat 14.30’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 03/03/2022 tarihli Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2021 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/03/2022 tarih ve 384 sayılı yazısı.
  4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca, Belediyemizin 2021 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/03/2022 tarih ve 383 sayılı yazısı.
  5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından üç üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/03/2022 tarih ve 138 sayılı yazısı.
  6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/03/2022 tarih ve 137 sayılı yazısı.
  7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin çalışmalarına yardımcı olması amacıyla oluşturulan komisyonların devam edip etmeyeceği ve başkaca ihtisas komisyonlarının oluşturulup oluşturulamayacağı ile devam edecek veya yeni oluşturulacak olan bu komisyonlara meclis üyelerimiz arasından bir yıl süreyle görev yapmak üzere 5393 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca, en az üç en fazla beş kişiden oluşan üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/03/2022 tarih ve 136 sayılı yazısı.
  8. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/03/2022 tarih ve 1372 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (76. Gurup)
  9. İlçemiz Hurma, Sarısu ve Liman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Toplu İşyerleri planlı alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/03/2022 tarih ve 1373 sayılı yazısı.
  10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/03/2022 tarih ve 1371 sayılı yazısı. (76. Gurup)