444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Nisan Ayı Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi
16.04.2020 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 16/04/2020 Perşembe günü saat 14.00'de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık Akan Salonunda olağanüstü toplantı yapması kararlaştırılmıştır.

 

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                               :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Belediyemizin çok ciddi ilave maliyetlere katlanmak zorunda kalması ve gelir elde edilemeyen bir dönemde olmamız, giderlerimizin artması, mevcut borçlar nedeniyle de faiz yükü binmesi sebebiyle Belediyemiz mali yapısının daha da olumsuz etkilenmemesi ve ivedi işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli nakit akışının sağlanabilmesi için mülkiyeti Belediyemize ait imar planında konut alanı olarak planlı 4.441 m yüz ölçümlü Arapsuyu Mahallesi 20256 ada 2 parsel sayılı taşınmazın satılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 13.04.2020 tarih ve E.329 sayılı yazısı.