444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mart Ayı Meclis Gündemi
05.03.2020 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Mart ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05/03/2020 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                               :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 06/02/2020 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/02/2020 tarih ve E.758 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
  4. Merkezi İstanbul olan 398 belediyenin üyesi bulunduğu, şehirlerin kültürel ve doğal dokusunun korunmasına ağırlık veren yerel politikalar hazırlanmasına öncülük eden ve kar amacı gütmeyen Tarihi Kentler Birliğine; 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (o) bendi uyarınca üye olunup olunmayacağının görüşülmesi ile Birliğe üye olunması halinde üyelikle ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 19/02/2020 tarih ve E.15 sayılı yazısı.
  5. Belediyemizce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan “Kadın Tek Başına Dünya’dır” konulu resim ve seramik yarışmasında dereceye girecek eser sahiplerine verilecek ödül miktarının belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28/02/2020 tarih ve 129 sayılı yazısı.
  6. İlçemiz Gürsu Mahallesi 3285 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/02/2020 tarih ve E.756 sayılı yazısı.
  7. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/02/2020 tarih ve E.757 sayılı yazısı.