444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
İmar Uygulaması İlanı
09 Aralık 2022

İLAN

 

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

           

            Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Arapsuyu tapulamasına ait 4024 ada 1 nolu, 4025 ada 1 nolu, 4045 ada 1 nolu parseller ile 0/1 ila 0/6 ile gösterilen ihdas alanlarına ilişkin; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 19. Maddeleri ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17.ç maddesine göre hazırlanan arazi düzenlemesi Konyaaltı Belediyesi Encümeninin 28.09.2022/356 sayılı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 24.11.2022/1679 sayılı kararları ile onanmış olup Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.

 

 

ASKIYA ÇIKIŞ :09/12/2022

ASKIDAN İNİŞ :09/01/2023

Okunma Sayısı: 786