Evlenme engelleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Hısımlık;
1- Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy ve altsoy arasında,
3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin üstsoy ve eşi arasında evlenme yapılamaz.

b) Evli olmak;
Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

      c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;
Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi  ortadan kalkar.

      d) Gaiplik durumunda;
Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

      e) Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması;
24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.
Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

Evlenecek çift hangi ülke vatandaşı olursa olsun, talasemi testi yaptırıp, Aile Hekiminden Sağlık Raporu alarak, onaylatmak zorundadır.

Çiftler nikâh müracaatı için Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat etmek zorundadır

60 ve 60 yaşın üzerindeki çiftlerden Sağlık Kurulu Heyet Raporu istenir.

Daha önce evlenip, boşanan çiftlerden talasemi testi isteyip istememek Sağlık Raporunu onaylayacak Aile Hekiminin inisiyatifindedir. Sağlık Raporu alıp, onaylatmak mecburidir.

Biriktirdiğiniz atık pilleri Belediyemiz sınırlarında yer alan marketlerde bulunan kırmızı renkli atık pil kutularına atabilirsiniz. Ayrıca, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzü arayarak (439 47 64-41) konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

“Uluslararası Aile Cüzdanları” evlenecek çiftler adına Mal Müdürlüğünden Makbuz karşılığında Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca topluca alındığından, nikâh başvurusunda Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu Uluslararası Aile Cüzdanı ücreti, çiften tahsil edilir.

Evlerinizde oluşan bitkisel atık yağların (kızartmalık yağlar) lavaboya dökülmesi sonucu çevremizi ve suyu kirlettiğimizi hatırlatarak oluşan atık yağlarımızı sızdırmayan bir kapta biriktirip ALO ATIK HATTI 444 28 45 ‘i arayabilirsiniz. ya da Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Evlendirme Memurluğunca uygun görüldüğü takdirde Belediyemiz sınırları ve Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde umuma açık yerlerde düğün salonu ve benzeri yerlerde nikâh kıyılabilir.

15.500 Ton ambalaj atığı toplanarak, geri kazanımı sağlanmıştır.

Evlenecek bayan daha öce boşandı ise boşandığı tarihten itibaren 300 gün geçmiş olmalıdır veya mahkemeden “iddet müddetinin kaldırma kararı” çıkarttırıp, memurluğumuza (2 asıl suret) getirmek zorundadır.

1 ton kağıt atık geri kazanıldığında; 17 adet yetişkin ağacın kesilmesi önlenir. 1 ton plastik atık geri kazanıldığında; 1,41 ton hammadde tasarrufu sağlanır. 1 ton metal atık geri kazanıldığında; 14 kWh elektrik tasarrufu sağlanır. 1 ton cam atık geri kazanıldığında; 100 lt petrol tasarrufu sağlanır.

Hayır. Çünkü ilgili yönetmelik gereğinde belediyeler toplanan ambalaj atıklarından herhangi bir ücret talep edememektedir. Tamamen sosyal sorumluluk projesidir.

Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi “evlenemez.” 
Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

16 yaşını bitirip 17 yaşından gün alarak evlenmek isteyen erkek ve kadın; kişinin anne babası mahkemeye başvurarak mahkemeden evlenebileceğine dair mahkeme karar alarak, memurluğumuza kararın aslını teslim etmek zorundadır.

Vatandaşa ait alanlara  park, spor sahası, çocuk bahçesi vb.  yapılmamaktadır.

Özel giydirilmiş araçlarla toplanan ambalaj atıkları sınıflarına ayrılmak üzere lisanslı firmanın toplama-ayırma tesisine gönderilmekte ve hammadde olarak tekrar kullanılmak üzere fabrikalara ulaştırılmaktadır.

Konutlar, siteler, okullar, marketler, oteller, restaurantlar, yemekhaneler, hastaneler, resmi kurumlar, … vb.

Müdürlüğümüz araç ve ekipman kiralamamaktadır.

17 yaşını bitirip 18 yaşından gün alarak evlenmek isteyen erkek ve kadın; (anne-baba) velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir. 

Evlenip, boşanan çiftler aynı eşi ile evleniyor olsa bile nikâh başvurusundan önce evli yazan kimliklerini değiştirmek zorundadır.  

Belediye sınırlarımız içerisindeki kaldırımların üzerinde bulunan otların temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.

Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği gereğince, Belediyenin anlaşmış olduğu Çevre bakanlığından lisanslı toplama ayırma firmasına verilmesi gerekmektedir.

Hayır. Konu ile ilgili yetki ve sorumluluk İl Çevre Müdürlüğünde olup, şikâyet sahipleri bu kuruma yönlendirilir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yapmaktadır.

23.00 kadar mesaileri devam etmektedir.

Konyaaltı Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikâh kıydırabilmek için her iki çiftte kendi ikamet ettiği yerdeki belediye veya nüfus müdürlüklerinden evlenme izin belgesi almak ve bu belgelerle evlendirme memurluğumuza müracaat etmek zorundadır.

Evlenme izin belgesi alan çiftler birlikte müracaat etmek zorunda değildir. Çiftlerden birisi veya bir yakını evrakları getirip nikâh tarihi alabilir.

Personelin cenaze yerine ulaşımı zabıta tarafından sağlanmaktadır.

Belediyemiz kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet verdiğinden site, apartman gibi özel mülkiyet içerisine verememektedir.

Şikâyet olunan alanda, ilgili birim çalışanları denetim yapar. Söz konusu deşarjı yapan kişi ya da yapı sahipleri durumun aciliyetine göre sözlü olarak uyarılabildiği gibi (1)bir günlük ihtarname verilir.

Şikâyet sahibinin vermiş olduğu adreste su damlaması olup olmadığı ve damlama varsa nereden geldiği, birim çalışanları tarafından tespit edilir. Su damlamasına neden olan kişiye 3 (Üç) günlük ihtarname ile durumun eski haline getirilmesi konusunda uyarı verilir.

Kaldırım üzerinde bulunan ağaçların (bakım, budama ve gübreleme, sulama vb.) işlemleri belediyemiz ekiplerince periyodik şekillerde yapılmaktadır. Ayrıca kaldırım üzerindeki ağaçların vatandaşa zarar vermesi halinde anlık müdahaleler de yapılabilmektedir. Kaldırım üzerinde bulunan ağaçlar tehlike arz ettiği durumlarda kesilebilir.

Mayıs 2015 tarihinden itibaren defin hizmetleri Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile  Sağlık Bakanlığına devir edilmiştir. Defin Hizmetleri ihtiyacınız durumunda Alo 188 arayarak hizmet alabilirsiniz.

Evlenecek çiftlerden en az birinin Belediyemiz sınırları içinde ikamet ediyor olması şarttır.

Yıldırım nikâhı diye bir nikâh şekli yoktur. Ancak Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca istenen evraklar tam olarak müracaat edildiği takdirde en kısa zamana nikâh akdi gerçekleştirilmektedir.

Alo 188 Mezarlıklar Şbube Müdürlüğüne bağlı ekipleri arayarak hizmet alabilirsiniz

Kurumumuz kamu kuruluş ve alanlarında hizmet vermekte olup  apartman ve site bahçeleri gibi özel mülkiyet alanları içerisinde hizmet vermemektedir.

Şikâyet olunan alanda, birim çalışanları denetim yapar. İzlenimlerini Tespit Tutanağı ile belgelendirir ve gerektiği takdirde İhtarname verir.