Görev ve Sorumluluklar
   1-Sokak hayvanlarının toplatılması, her türlü tedavi, aşı ve operasyonları yapıldıktan sonra sahiplenilmesini sağlamak, sahiplenilmeyenlerin doğal ortamlarına bırakılması.
   2-Hayvan Severlerin sokakta besledikleri hayvanların bakım ve tedavilerine yardımcı olmak,
   3-Isırık olayına karışan hayvanların (sahipsiz olanları karantinaya almak sureti ile) muayene ve muayene sonucu raporlarını düzenlemek,
   4-İlçemizde çıkan hastalıkları İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne rapor etmek.

AMAÇ
Madde 1- (1) Bu yönetmelik Konyaaltı Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünün, kuruluş, görev ve çalışma esasları ile çalışma yöntemleri ve çalışma alanları belirlemek ve düzenlemek amacı ile yapılmıştır.
 
KAPSAM  
Madde 2- (1) Bu yönetmelik Konyaaltı Belediyesinin sınırları içerisinde bulunan hayvanların hastalık ve tedavileri, hayvansal ürünlerin kontrolleri, hayvan atıklarına karşı koruyucu önlem almak ve hastalıkların önlenmesi yönündeki işlevlerini yerine getirmek üzere kurulmuş bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluk alanlarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

YASAL DAYANAK
 Madde 3- (1) Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5617 sayılı Hayvan Hırsızlığı Men-i Hakkında Kanun, 5288 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 11656 sayılı Hayvan Sağlık Zabıta Nizamnamesi, 560 sayılı Gıda Denetimi Kanunu, Gıda Maddeleri Tüzüğü ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunlarına ve yönetmeliklerine dayanılarak düzenlenmiştir.

    TANIMLAR:
    Madde 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen,
    a) Belediye        :Konyaaltı Belediyesi’ni
    b) Belediye Başkanı    :Konyaaltı Belediye Başkanı’nı
    c) Müdürlük        :Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü tanımlar.
ÖRGÜTLENME
    Madde 5- (1) Müdürlük, Başkanlıkça görevlendirilecek bir Başkan Yardımcısına bağlı olarak bir müdür, müdüre bağlı olarak Veteriner Hekim, Hayvan Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Laborant ve yeteri kadar personel ve yardımcı personelden oluşur.

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
Madde 6- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;
a) Belediye sınırları içinde bulunan bütün hayvan türlerinin sağlık durumlarını ve hayvan barınaklarını kontrol etmek.
b) Her çeşit hayvansal gıda ve ürünler hayvan yemlerinin imali depolanması ve satış yerlerinin açılması için gerekli incelemeleri yapmak bu gibi yerlerin çalışmalarını denetlemek
    c) Tüm hayvansal gıda maddeleri ile ürünlerini hayvan yemlerini muayene etmek uygun olmayanlar veya sağlığa zararlı bulunanların ilgilileri hakkında gerekli işlemleri yapmak.
d) Her çeşit hayvansal gıda maddeleri ve ürünlerini imal eden satışa sunan yerlerden usulüne uygun numune alarak laboratuarlara göndermek raporlara göre gerekli işlemleri yapmak.
e) Hayvan hastanesi, dispanseri, poliklinik, müşahede ve tecrit pavyonları, hayvan pansiyonları,  sahipsiz hayvan için geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezi kurmak.  Besin kontrol laboratuarı kurmak bu tesislerde mesleki ve fenni çalışmalarda bulunmak bunların Belediye kuruluşu dışındaki benzerlerini denetlemek.
    f) Bulaşıcı ve salgın hastalıkların çıkışında Belediye’ye düşen tedbirleri almak. Hükümet veterinerlerini haberdar etmek ve bu konuda müştereken çalışmayı sağlamak.
g) Belediye sınırları içine giren, çıkan, pazar ve panayırlara getirilen toplu hayvan hareketlerini izlemek ilgili yer ve araçların temizlik ve dezenfeksiyon işlerini denetlemek.
ğ) Belediye sınırları dışına gönderilecek olan hayvan ve hayvansal ürünlerin muayeneleri ile menşei şahadetnamesi vermek, belediye sınırları içine girecek bu gibi maddelerin kontrollerini yapmak pazar ve panayırlara gelen hayvan ve hayvansal ürünlerin sağlık kontrolü, rapor ve menşei şahadet namelerini incelemek uygunsuzluk halinde gerekli işlemleri yapmak.
h) İnsan sağlığı yönünden büyük önem arz eden kuduz hastalığı konusunda önleyici tedbirleri almak gerekli mücadeleyi yapmak başıboş kedi ve köpeklerin muayenelerini yapmak her türlü aşılarını yapmak fenni ve insani esaslara uygun olarak çoğalmalarını ve kontrollü üremelerini sağlamak. Isırma, tırmalama ve temas vakalarında gerekli muayene müşahede, tecrit ve dezenfeksiyon işlerini yaptırmak. Sahipli köpeklerin kayıt ve aşılanmalarını sağlamak.
ı) Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden halkı aydınlatmak amacı ile kurslar konferanslar tertip etmek okullarda öğrencileri aydınlatmak ve eğitmek. Bu konuda ekipler yetiştirmek hayvan severleri aydınlatmak bu konuda çalışan derneklerle işbirliği yapmak hayvanlar için zararlı olan ilaçların kullanılmasını ve yetkili olmayan kişilerin tedavi yapmalarını önlemek.
i) Belediye sınırları içindeki özel ve tüzel kişilere ait olup polikliniğe müracaat eden şahısların hayvanlarını muayene ve tedavi etmek.
j) Hayvan türleri, hayvan barınakları, hayvansal gıda ve ürünleri imal eden satan ve depolayan işyerleri ile ilgili istatistikti bilgileri düzenli olarak tutmak.
k) Kamu kurum ve kuruluşları özel dernekler ile sürekli iş birliği içinde olmak.
l) Sokaklarda balık satışını engellemek. Balık pazarlarında ve halk pazarlarında satılan balıkları kontrol ederek halkın sağlıklı balık tüketimini temin etmek.

İletişim Bilgileri

Adres: Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Zümrüt Mah. Andızlı Sk. Çakırlar Mevki

Telefon:  0 (242) 245 55 11

Fax:  0 (242) 245 55 08

Birim Yöneticisi: Hüseyin Mutlu KARACAOĞLU (Vet. Hekim)