İhale Tarihi
Konu Başlığı
24.07.2018 / 14:00
Turizm Birliğine ait 30 adet bisikletin sözleşme tarihi itibariyle 8 (sekiz) ay süre ile kiralanması ve kira bedeli karşılığı işletilmesi işi