KONYAALTI BELEDİYESİ - BARANOVİÇİ BELEDİYESİ

Belediyemiz ile Belerus Cumhuriyeti Baranoviçi Şehri arasında şehircilik, kültürel, ekonomik, sosyal, turizm, ticaret, bilim, sanat gibi alanlarda işbirliği sağlamak; yerel yönetim uygulamalarında da bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 74. maddesi ile 18. maddesinin (p) bendi uyarınca "Kardeş Şehir" ilişkisi kurulması; Belediye Meclisimizin 04/05/2012 tarih ve 47 sayılı kararıyla kabul edilmiş; yine Belediye Meclisimizin 07/09/2012 tarih ve 77 sayılı kararıyla da , Baranoviçi Şehri'nin mahalli idare yetkilileri ile tanışma, görüşme yapmak, ve kardeş şehir ilişkileri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere, meclis üyelerimiz ve bürokratlardan oluşan bir heyetle Baranoviçi Şehrine ziyarette bulunulması kararlaştırılmıştır.

20-23 Mayıs 2013 tarihlerinde, Belediye Başkanımız Muhittin'in BÖCEK'in başkanlığında meclis üyeleri ve bürokratlardan oluşan heyetimizle, Belerus Cumhuriyeti Baranoviçi Şehri ziyaret edilmiştir. Bu ziyaret esnasında Baranoviçi Şehri Belediye Başkanı Victor İvanoviç DİCHKOVSKİ ile "Kardeş Şehir" protokolü imzalanmıştır.

 

 BARANOVİÇİ ŞEHRİ

Belerus'un Batısındaki Brest bölgesinde yer alan Baranoviçi'nin nüfusu 168 bin kişidir. Şehir Belerus'un 8. Brest Bölgesi'nin ise 2. büyük şehridir ve başkent Minsk'ten 138 km uzaklıktadır. I. ve II. Dünya Savaşlarında savaş alanı olmuş olan şehrin Belerus için tarihi bir önemi bulunmaktadır.

 

EKONOMİ

Ağırlıklı olarak çakıl, kırma taş, kereste, çimento ve elektronik ürünlerin imalatının gerçekleştirildiği Baranoviçi'de tarım, hayvancılık ve inşaat sektörü de önemli bir yer tutmaktadır.

Baranoviçi'de bulunan bazı önemli firmalar:

Omnevichi (çakıl, kırma taş)

Kolpenitsa (bataklık kömürü)

Druzhba (kümes hayvanları)

Mir (çiftlik hayvanı)

 

DOĞAL KAYNAKLAR

Baranoviçi'de doğal kaynak olarak bataklık kömüründen faydalanılmaktadır.

 

ULAŞIM  

Avrupa E-30 karayolunun bir parçasını oluşturan M1 doğu-batı (Berlin-Moskova) otoyolu Baranoviçi'den geçmektedir.Demiryolu hatlarının da kavşak noktası olan şehirde ulaşım gelişmiş seviyededir. Şehrin güneyinde büyük bir askeri havaalanı bulunmaktadır.

 

EĞİTİM

Baranoviçi'de 1 devlet üniversitesi bulunmakta, söz konusu Üniversite'de Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gönderilen bir okutmanımız yaklaşık 80 öğrenci Türkçe dersi vermektedir.